Kan Tahlilinde Enfeksiyon Görülmesi

Kanda enfeksiyon görülmesi çok ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabileceği gibi bazıları basit tedaviyle de geçebilmektedir. Enfeksiyonun belirtileri ve tedavi yöntemlerine geçmeden önce kan tahlili yaptırdığınızda enfeksiyon çıkmasının ne anlama geldiğini açıklamak çok daha iyi olacaktır. Kan tampon çözelti şeklinde oldukça steril bir vücut elemanıdır. Enfeksiyon görülmesi durumunda ise kanın sterilliği bozulmakta bakteri ve virüslerce enfekte edilmektedir.

Kanda Enfeksiyonun Belirtileri

Kanda enfeksiyona neden olan mikrobun türüne göre belirtiler de değişmekle birlikte genel belirtiler yüksek ateş, deri döküntüsü, baş ağrısı şeklinde seyretmektedir. Buna ek olarak virüslerden kaynaklı enfeksiyonlarda ishal ve kas ağrıları da görülürken mantardan kaynaklı durumlarda deri kaşıntıları ve döküntüleri de görülmektedir. Enfeksiyonun önüne geçilemeyip ilerleme göstermesine neden olunduğundaysa kan zehirlenmeleri görülmektedir. Bu durum oldukça tehlikelidir ve ölümle sonuçlanabilmektedir.

kanda-enfeksiyon

Kanda Enfeksiyon Görülmesinin Nedenleri

Kanda enfeksiyon görülmesinin en önemli nedenlerinden birisi bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Kötü alışkanlıklar, stres, kötü ateşli hastalıklar bağışıklık sisteminin çökmesinin başlıca sebeplerindendir. Açık yaralardan ve hasta bireylerle temas edilmesinden dolayı da enfeksiyonlar bulaşabilmektedir. Kan zehirlenmesi görülme sıklığı başka birinden hastalık bulaşan hastalarda daha fazladır. Son olarak kanda enfeksiyon görülmesinin en önemli nedenlerinin başında geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi alınması gelmektedir. Antibiyotik deyip geçmeyin, bilinmeyen zararları oldukça fazladır.

Kanda Görülen Enfeksiyonun Tedavisi

Tedavi sürecinde enfeksiyona neden olan etmenin türüne ve hastalığın seyrine göre bir tedavi seçilmektedir. Bakteriyel kaynaklı hastalıklarda antibiyotik ve ateş düşürücülerle tedavi uygun görülürken, viral enfeksiyonlarda daha çok belirtileri hafifleten ilaçlara başvurulmaktadır. İlaç tedavisinin dışında hastanın bağışıklığını güçlendiren öneriler yapılmaktadır. Gerekirse uygun beslenme programları verilerek ve hastane ortamında müşade altında tutularak hastanın direncini yeniden sağlamasına destek olunmaktadır. Kan zehirlenmesi görülen durumlardaysa tedavi yöntemleri çoğalmakta ve tedavi güçleşmektedir. Oksijen ve serum desteği, antibiyotik tedavisi, düşük tansiyonu yeniden yükselten ilaçlar, virüslere karşı ilaç desteği, kortizon ve insulin ilaçları ve son olarak da kan nakli gibi tedavi yöntemlerinin biri ya da birkaçı bazen hepsi kan zehirlenmesi olan hastalarda uygulanmaktadır. Tüm bu tedavi çabalarına rağmen maalesef ki bazı vakalar ölümcül seyretmektedir.

Yazar: Aykız Berenices


Aykız Berenices